Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida, AFANOC Lleida, Creu Roja- La Segarra, Fundació Arrels-Sant Ignasi i Fundació Xavier Paules

La sessió d’avui ha reprès la sessió anterior, continuant amb les presentacions dels companys que cursen l’assignatura optativa de “Tercer Sector i Intervenció Social”, exposant els trets característics que han sorgit en les seves respectives entrevistes adreçades a un/a treballador/a social d’una entitat  social del Tercer Sector, sense ànim de lucre. De manera que s’ha parlat sobre la Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida, AFANOC Lleida, Creu Roja- La Segarra, la Fundació Arrels-Sant Ignasi i la Fundació Xavier Paules, les quals exposaré a continuació.

Resultat d'imatges de fundacio terres de lleida

En primer lloc, la Clàudia ens ha exposat la Fundació Privada Tutelar Terres de Lleida, adreçat a persones amb discapacitat intel·lectual i familiars, amb l’objectiu de garantint-ne la protecció judicial, defensant els seus drets i millorant la seva qualitat de vida.

En aquest cas, la funció de la treballadora social es basa en establir un vincle amb la persona i el seu entorn, realitzant almenys una visita al mes a cada tutelat, entrevistes als tutelats, assessorament familiar, oferint formació i orientació als professionals que ho sol·liciten, estudiant els casos en pretutela, estar de guàrdia els cap de setmana, nits i dies festius, etc.

Per altra banda, entre els factors que destaca la professional, qualifica d’injusta la situació que pateix el Tercer Sector en l’actualitat, a causa del que la societat no ha pres consciència del que representa aquest sector social. A més de la manca de reconeixement que es té cap a la professió del Treball Social, esmentant la notable escassetat de recursos, tot i que obre llum a l’esperança, tenint present que el Tercer Sector Social català és de caràcter reivindicatiu. Mentrestant, pel que fa a l’entitat denota importància en l’atenció a la persona, al voluntariat i a la consolidació d’una bona coordinació i comunicació entre els diferents membres, sobretot en els professionals.

Imatge relacionada

Seguidament, la Clàudia ens ha parlat sobre AFANOC Lleida, sigles que corresponen a l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, entitat que té com  a  finalitat vetllar per una qualitat de vida i estat psicosocial d’usuaris i familiars amb càncer, a més d’explicar la seva experiència com a voluntària.

Serveis entre els quals en  destaca la Casa dels Xuklisun espai d’acollida que ofereix l’associació quan es tracta d’un desplaçament per tractament, proper a l’hospital d’on reben atenció mèdica, adreçat als infants fins a 18 anys, juntament amb els seus familiars.

En referència a  la professional entrevistada, la conferenciant ha manifestat la poca autocrítica als projectes, un element essencial que no necessàriament ha de ser negatiu, però, personalment, penso que és convenient formular una crítica vers la pròpia gestió, ja que es tracta d’una forma de millora molt més efectiva. Així com la valoració negativa que ha atorgat a la societat vers el reconeixement del Tercer Sector Social i la falta d’actuació per part de l’Administració Pública.

Resultat d'imatges de creu roja la segarra

A continuació, l’Alba ha exposat Creu Roja- La Segarra, entitat social que té cura dels diferents col·lectius socials més desfavorits, on també hi ha realitzat voluntariat en l’àmbit de la infància.

Presentació de la qual m’ha cridat especialment l’atenció els diferents serveis que abasta aquest camp, com ara el reforç escolar i el suport emocional, adaptats a les necessitats dels usuaris.  A més de les teories i reflexions que s’han esmentat a classe, com ara la importància de l’acció-reacció, la qual reforça que els treballadors socials són un instrument del sistema per perpetuar les tècniques autoritàries, el constructivisme social. A més de teòrics com Berger i Luckman, els quals defensen la socialització primària i secundària, com un constructe de com la societat traspassa la formació a altres, dels quals la a reben i la poden modificar. On també s’ha ressaltat la imprescindible necessitat del canvi d’actitud tant dels professionals com de la societat en general, promocionant el compromís de millora vers la precària situació actual, juntament amb la contemplació i, posterior, adaptació i aplicació pel que fa  a les diverses necessitats que presenten els usuaris.

Imatge relacionadaA continuació, el Ferran ha donat peu a la presentació de la Fundació Arrels-Sant Ignasi, una entitat social local que ja hem esmentat altres vegades, la qual ofereix una àmplia gamma de serveis vers el col·lectiu dels “sense llar”. Centrant-se especialment en el projecte de “Reducció de Danys“, adreçat a toxicòmans  que consumeixen en actiu, oferint-hi atenció social i sanitària, ja que la treballadora entrevistada se n’encarrega d’aquest camp.

Pel que fa a les opinions de la professional, manifesta un estat d’optimisme, mantenint l’esperança de que sempre es pot millorar, tot i que hi ha mancances com ara la falta de coordinació, la competitivitat amb altres entitats socials, la necessària gestió i autocontrol d’emocions, etc.

fundacio

Per concloure la sessió, el Daniel ens ha explicat la Fundació Xavier Paules, una entitat social que presenta com a finalitat oferir als diferents col·lectius sense feina, empadronats a Cervera, en edat de treballar, la possibilitat de treballar durant dos mesos i mig, ja que sinó estancarien als altres possibles usuaris, cobrant el salari mínim interprofessional, a més de rebre una sèrie de pautes per poder trobar feina després de la realitzada en la fundació.

Personalment, el que més m’ha cridat l’atenció és el fet que es pugui arribar a donar feina a la gent sense papers, ja que es necessiten una sèrie de documents oficials i administratius per poder formalitzar un contracte legal. Però, l’explicació resideix en que aquestes persones poden beneficiar-se d’aquest recurs, sempre i que siguin desviats mitjançant un informe social des dels Serveis Socials.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un comentario

Responder

Introduce tus datos o haz clic en un icono para iniciar sesión:

Logo de WordPress.com

Estás comentando usando tu cuenta de WordPress.com. Cerrar sesión /  Cambiar )

Google photo

Estás comentando usando tu cuenta de Google. Cerrar sesión /  Cambiar )

Imagen de Twitter

Estás comentando usando tu cuenta de Twitter. Cerrar sesión /  Cambiar )

Foto de Facebook

Estás comentando usando tu cuenta de Facebook. Cerrar sesión /  Cambiar )

Conectando a %s