El Bloc

Resultat d'imatges de webEl present espai és gestionat per mi mateixa, Elionor Pons, on podreu observar el seguiment de les activitats que realitzem en l’assignatura optativa de “Tercer Sector i Intervenció Social” del grau en Treball Social de la Universitat de Lleida, de la qual se’ns ha encomanat la realització d’un bloc vinculat amb l’assignatura.

Espai web on s’emetran publicacions, ja sigui per mitjà d’entrades com pàgines durant el transcurs del període que abasta el segon quadrimestre, des del mes de febrer fins al maig, des d’una perspectiva crítica, ja que es tracta d’un element clau en la formació i futura professionalització com a agents socials del canvi. A més d’incloure altres informacions i perspectives d’interès.