Treball grupal TSAS

En aquest espai trobareu una mica d’informació respecte al diari de camp que vam seguir les meves companyes (Alba Sánchez, Meritxell González i Paola Méndez) i jo, respecte al treball grupal de l’assignatura, el qual consistia amb crear una associació des de la perspectiva no lucrativa del Tercer Sector Social.

Durant la primera setmana vam anar consolidant els grups de treball, l’elecció de la temàtica, a més d’informar-nos sobre en què consistia el projecte encomanat a través dels diferents documents que ens havia facilitat la professora. De manera que el propòsit de la tasca es basava amb crear una associació no lucrativa des dels seus orígens i bases, implicant la creació d’uns estatuts, organigrama, pla de finançament, pla de comunicació, PLA-PROGRAMA-PROJECTES, etc. com si es tractés d’un projecte que s’hagués de portar a terme en realitat, és a dir, tot i ser un projecte fictici que es consolidés sota unes bases reals.

En la segona setmana ja teníem decidit la temàtica del nostre projecte, el qual consistia en una associació no lucrativa enfocada al col·lectiu de la gent gran i la vulnerabilitat que pateix en relació a la soledat no volguda, la qual vam anomenar “Vellesa Compartida”. De manera que la nostra associació pretendria dotar de recursos al col·lectiu afectat mitjançant un espai d’oci i d’interacció social, en el que s’oferiria suport i acompanyament, el qual s’ubicaria a la ciutat de Cervera (Lleida).

logo-1.png

A més l’Alba va crear el logotip que emmarcaria la nostra associació!

GEAR. (2)

 

 

Mentre que en la tercera setmana, ja teníem consolidats la visió, missió, objectius i principis que caracteritzaven la nostra entitat social.

A més de buscar altra informació d’interès i crear el cartell pel pla de comunicació, és a dir, la campanya publicitària que utilitzaríem per donar a conèixer la nostra associació per captar usuaris, socis i voluntaris.

Pel que fa a la quarta setmana, vam acabar d’enllestir els estatuts de la nostra associació, una tasca que no havíem observat ni realitzat prèviament, en la que vam realitzar l’acta fundacional, deixant com a presidenta a l’Alba (per proximitat, ja que ella és de Cervera i per la seva capacitat d’organització), a mi com a secretària (ja que també m’agrada tenir projectes en ment), a la Meritxell com a tresorera (per la seva responsabilitat, fent la conya que com que és d’Andorra sabrà com gestionar millor els diners) i com a vocal la Paola (per la seva capacitat de diàleg i oratòria). Ficant-ne a nosaltres com a figurants principals, ja que l’associació s’iniciaria amb nosaltres mateixes.

Durant la quinta setmana vam potenciar el treball en grup dividint-nos en dos grups perquè ens resultés més funcional i productiva la recerca, de manera que la Meritxell i la Paola es van encarregar de la metodologia i les campanyes de captació de socis i voluntariat; mentre que l’Alba i jo ens vam dedicar en acabar d’enllestir el funcionament i l’organització de l’entitat. A més de crear un espai web amb les xarxes socials respectives (Instagram i Facebook) per realitzar-ne difusió.

Finalment, la sexta setmana es va dedicar en acabar de completar el treball, mentre l’Alba acabava els recursos econòmics i el pla de voluntariat, la Paola i la Meritxell donaven les darreres pinzellades a les campanyes, i jo em vaig dedicar al disseny de la web i a la gestió dels mecanismes de difusió.

Un treball que vam tenir enllestit segons el cronograma preestablert amb molts millors resultats del que ens pensàvem i el vam exposar durant la setmana set, concretament el dilluns 21 de maig de 2018.

 

Valoració personal

Personalment, la realització d’aquest treball m’ha servit de gran utilitat, ja que així com he pogut aprendre continguts teòrics que, en un futur molt pròxim o en un present no molt llunyà, podré portar a la pràctica, també he pogut experimentar de bona mà la realitat del companyonia, fent de la utopia una realitat molt més bonica.

En definitiva, crec que ha estat una experiència molt enriquidora, ja que mitjançant el projecte hem pogut visibilitzar una realitat que molts cops roman oculta, la soledat en la gent gran. I, en conseqüència, hem sabut com plasmar els continguts teoricopràctics exposats a classe per poder realitzar una intervenció social des del rerefons del Tercer Sector Social. Creant així el projecte d’una associació fictícia per solucionar tal problemàtica social, la qual hem anomenat “Vellesa Compartida”, perquè el fet de compartir diu molt sobre qui i com som.

Així, la construcció del treball s’ha fomentat pel treball en equip, tot i que també hi ha hagut moments en la que s’han marcat rols propis del treball en grup, dividint-nos les tasques per separat per poder avançar d’una forma molt més eficaç, potenciant les habilitats individuals, pròpies de cadascuna de les integrants.

En conclusió, “Vellesa Compartida” m’ha fet qüestionar, encara més, la soledat que podrien patir o estan patint familiars i coneguts molt propers. A més de facilitar-me una sèrie d’eines per saber com gestionar aquesta problemàtica d’exclusió social, en la qual es veuen involucrades moltes persones d’edat avençada. Permetent-me, així, una visió molt més àmplia del que implica l’exclusió social i el necessari reconeixement i revaloració social de la tasca del Tercer Sector i la professió del Treball Social.

 

Enllaços d’interès